Ved spuling af kloak refererer vi til vores andet selskab som hedder Viborg Kloakservice: http://www.viborg-kloakservice.dk/